divendres, 4 de juny de 2010

Treball forma i assessora més de 900 persones emprenedores i promou la creació i consolidació de 265 microempreses amb 346 llocs de treball al Vallès Oriental

Treball forma i assessora més de 900 persones emprenedores i promou la creació i consolidació de 265 microempreses amb 346 llocs de treball al Vallès Oriental

 
En concret, a la comarca s’han creat 177 empreses que han generat 202 llocs de treball i s’han consolidat 88 empreses que han mantingut 144 llocs de treball
 
Un total de 6 entitats donen suport a les persones emprenedores a la comarca del Vallès Oriental a través de la Xarxa Inicia
 
El Departament de Treball ha format i assessorat un total de 995 persones emprenedores i ha promogut la creació i consolidació de 265 microempreses (0 a 9 treballadors) a la comarca del Vallès Orientall des de que es va posar en marxa el Pla Inicia per a la creació d’empreses (segon semestre 2008 – 2009). En concret, en aquest període s’han iniciat 177 noves activitats que han generat 202 llocs de treball, mentre que s’han consolidat 88 empreses que han mantingut 144 llocs de treball. En total les actuacions de la Xarxa Inicia han permés la creació i consolidació de 346 llocs de feina.
 
El Pla Inicia dóna suport a les persones emprenedores i l’autoocupació a Catalunya amb l’objectiu de potenciar la creació de més i millors empreses. Aquest pla engloba de forma integral el suport a l’activitat emprenedora en totes les fases de la creació d’empreses, des de la sensibilització en les etapes formatives fins a la consolidació empresarial.
 
Aquest Pla per a la creació d’empreses es materialitza en tot el territori en la Xarxa Inicia, que compta amb el suport al Vallès Oriental de 6 entitats.

 
Actuacions Xarxa Inicia al Vallès Oriental
(segon semestre 2008 – any 2009)
 
Accions
Persones beneficiàries
Formació
34
486
Assessorament
569
509
Empreses creades
177
202
Consolidació d’empreses
88
144
Total recursos destinats
113.463,15
 
Assessorament i formació
El Departament de Treball, a través de les 6 entitats col·laboradores que té al Vallès Oriental, va dur a terme un total de 603 accions d’assessorament i formació que van beneficiar 995 persones emprenedores.
 
Suport a la Xarxa Inicia
 
Des del Departament de Treball s’ha apostat també per millorar la formació dels tècnics i tècniques que assessoren als emprenedors a través de les entitats col·laboradores de la Xarxa Inicia. En aquest sentit, s’han fet un total de 17 càpsules formatives de dos nivells, bàsic i d’especialització, en les que han participat un total de 200 tècnics d’arreu de Catalunya.
 
El pla de màrqueting, finançament i pla econòmic financer, responsabilitat social empresarial, creació i funcionament de cooperatives i societats laborals, així com modalitats i ajuts a la contractació, són alguns dels continguts del nivell bàsic. Pel que fa al nivell més especialitzat els tècnics han rebut formació sobre gestió estratègica de l’empresa, anàlisi econòmico–financera, networking, tècniques de negociació, e-commerce i coaching, entre d’altres.
 
Nou portal
 
D’altra banda el Departament de Treball ha posat en marxa el portal Inicia (http://www.inicia.gencat.cat) per a totes les persones emprenedores. L’objectiu d’aquest nou portal és que totes aquelles persones que volen posar en marxa un negoci o que ja l’han posat en marxa i volen que creixi i es consolidi trobin en aquest portal els serveis i recursos més adaptats a les seves necessitats. A més aquesta nova eina dóna cobertura a tot el territori.
 
El portal permet als emprenedors fer diferents gestions en línia, com per exemple tutories amb un tècnic, realitzar el pla d’empresa així com rebre assessorament i informació. El portal també està pensat per a que el personal de les entitats pugui treballar en xarxa. 
 
El portal té una estructura senzilla i està composat per tres grans blocs que configuren les diferents etapes de tot procés emprenedor: la motivació d’emprendre, la creació de l’empresa i el creixement i consolidació del projecte empresarial. En cadascun d’aquests eixos clarament diferenciats s’hi poden trobar des d’experiències emprenedores, aplicatius per avaluar els projectes, les passes a seguir per crear una empresa, com innovar i com internacionalitzar el negoci.
 
A més dels tres grans blocs també hi ha una secció d’actualitat, on hi ha una agenda i notícies relacionades amb l’emprenedoria, i un apartat sobre les activitats de formació. També hi ha un mapa que inclou les 170 entitats que es troben repartides a tot Catalunya -6 de les quals al Vallès Oriental-, que treballen en xarxa i que complementen de forma presencial l’assessorament i suport ofert a través del portal.
 
El portal compta amb un banc de casos i una selecció de programes específics de creació d’empreses com són els de dones emprenedores, treball autònom, cooperatives i societats laborals i joves emprenedors.
 
FONT: Departament/s